Gröna Fastigheter

Byggprojekt i Stockholm

Vi bygger nu ett passivhus i centrala Stockholm som ingår i kommunens projekt Gröna fastigheter. Stockholms kommun vill förverkliga sin vision om ett klimatsmart boende och därför tagit fram en plan för hur energieffektiva fastigheter ska byggas på bästa sätt. Pirkkaaalto jobbar ständigt med kvalitet och miljö vilket också genomsyrar vår byggprocess. Sedan 2009 har vi varit extra noga med valet av anställda för att våra arbeten ska bli så bra utförda som möjligt. Vår personal har under våren genomgått och fått en gedigen utbildning i passivhusbyggande.
Stockholms kommun har stort förtroende för att arbetet genomförs på ett effektivt och bra sätt och ett bevis på detta är att vi blivit utvalda bland alla entreprenörer att upprätta det första trevåningshuset i området.